Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Vilhelm Christian Jacob Berlien
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 22. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kongelig Kredssekretær
Nuværende bopæl Segeberg, Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til det Kongelige danske Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Segeberg den 15 Februar 1876.
Kredssekretair Berlien andrager om at maatte forundes Erindringsmedaille for Deeltagelse i Krigen 1864.
1 Bilag

I Henhold til det Kongelige Krgsministeriums Bekjendtgjørelse af 1 Februar d.A. beder jeg underdanigst om at maatte forundes den af Hans Majestæt Kongen af Danmark stiftede Erindringsmedaille for Deeltagere i Felttoget i Aaret 1864. Jeg har som den s.p.r. vedføiede Attest fra daværende Major og Regimentscommandeur Schønning udviser, tjent som Second-Lieutenant i 22de Infanteri 

Berettiget 1864
E. Holmer
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2