Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Vilhelm Christian Jacob Berlien
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 22. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Kongelig Kredssekretær
Nuværende bopæl Segeberg, Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Regiments under Krigen og anseer mig derfor berettiget til at modtage nævnte Medaille. Jeg tillader mig at til føie, at jeg er preussisk Undersaat og at jeg har mit Domicil i Byen Segeberg /Holsteen/
Underdanigst
Wilhelm Christian
Jacob Berlien
Kongelig Kredssecretair

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2