Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Emil C V Bruun
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr 582
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Herren Delbanco Folkmann, Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Glahn
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamburg d. 16 Februar 1876.

Til Krigsministeriet, Kjøbenhavn

Undertegnede dansk Undersaat der deeeltog i Felttoget 1864 som Menig ved 4 Regm. 6 Comp Nr 582, ansøger om den i ministeriet Bekjendtgjørelse af 1 Februar d.A. anførte Erindringsmedallie.
Underdanigst
Emi C.V. Bruun

Berettiget
Glahn
Dine bemærkninger til ansøgningen