Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Ludvig H A Christensen
Født (dato) 1837-04-27
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Reserveløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Infanteriregiment (OBerst Aarøe)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Læge
Nuværende bopæl Reinbek i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Da jeg læser i Aviserne, at endogsaa de deeltagere af Felttoget 1864, som opholde sig i Udlandet og ikke mere ere danske Undersaatter, ere berettigede til at erholde Erindringsmedaillen, saa tillader jeg undertegnede Læge, født i Eckernförde den 27 April 1837, som har deeltaget i Felttoget 1864 som Reserve-Lieutenant ved sjette Infanteriregiment (Oberst Aarøe), at tilkjendegive Ministeriet mit Ønske, ogsaa at faae omtalte Erindringsmedaille om hiint udfald hæderlige Felttog.
Jeg beder ærbødigst om, at tilsende den for mig bestemte Medaille til min Morbroder, Hr. Oberst og Amtsintendant V. v. Schnitter i Kjøbenhavn, Rigensgade.
Reinbek i Holsteen, d. 15de Februar 1876
Ærbødigst
Dr med. Ludvig H.A. Christensen
forhenværende Reserve-Lieutenant ved Sjette Kgl. danske
Infanteriregiment
Dine bemærkninger til ansøgningen