Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Harald Isaack Joseph Christensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 11. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 8
Tjenestegørende fra -til fra Februar 1864 til Udgangen af Juli 1865
Rang Frivillig
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Købmand
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Ross
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamborg den 17 Januar 1877.

I Henhold til Krigsministeriets Bekjendtgjørelse i Danske Blade, befuldmægtiger jeg herved Herr Lieutenant Chr. Jacobsen til paa mine Vegne, at modtage den af mig ansøgte Krigsmedaille for Deeltagelse i Felttoget 1864.
Ærbødigst
Harald J. Christensen
forhenværende Frivillig i 11te Inf. Regiments
1. Compagni, Nr 8

Til Krigsministeriet, Kjøbenhavn

Fornævnte Erindringsmedaille modtaget til videre Oversendelse.
Kjøbenhavn i April 1877.
Chr. Jacobsen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3