Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Harald Isaack Joseph Christensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra februar 1864 til Udgangen af Juli Maaned 1865
Rang Frivillig
Afdeling (f.eks Regiment) 11. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 8
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Købmand
Nuværende bopæl Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Ross
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen I Foraaret 1871 forlod jeg Danmark og er nu nedsat som Kjøbmand her, men er vedblivende dansk Undersaat.
Tilladense mig af forvente det høie Krigsministeriums Svar forbliver jeg i dybeste Ærbødighed

Hamburg d. 7. Febr. 1876
gr Reichstrasse 48, 1, Sal
Harald J. Christensen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3