Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Christiansen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 25de Mai 1848 - 7de Februar 1851
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Lette Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 258
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Maskinmester
Nuværende bopæl 1. Erichsstrasse Nr 56, 2. Sal, St. Pauli, Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stricker
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamburg 13. Mai 1877.

Høistærede Herr S.D.Juhl.

Herved tillader jeg mig ærbødigst at tilskrive Dem følgende.
Sidst i Marts Maaned eller først i April har jeg tilskrevet Dem et Brev men da jeg ingen Svar har modtaget tænker jeg, at Brevet maaske ikke er kommen Dem rigtig i hænde.

Sagen er nemlig den at jeg
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 5