Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn August Heinrich Krumm
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Det Slesvigske Toldgendarmeri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Politisergent
Nuværende bopæl Allen Nr 160, 2. Sal, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen merie, jetzt
Polizei-Sergeant zu
Altona
Adresse i Altona, Allen
Nr 160, 2. Etage
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3