Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jens Nielsen Kragelund
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Marketender
Afdeling (f.eks Regiment) 8. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Slossstrasse 14, Kiel
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Kiel, d. 3 Mai 1876.

Til Krigsministeriet

Ifølge det høie Ministeriums Bekjendtgjørelse af 1. Februar d.A. tillader Undertegnede sig herved at indgive Begjæring om at erholde
Erindrings Medaillen for Felttoget 1864.

Supplicanten, forhenv. Undercorporal i 8. Bataillon Jens Nielsen Kragelund var tildeelt 8. Regmts 4. Comp. som Marketender medens Compagniet gjorde Tjeneste i Dybbøl-Stillingen under Felttoget 1864 (se vedføiede Bilag ) er nu tydsk Undersaat og bosiddende i Kiel og har ei lidt vanærende Straf.
Underdanigst
Jens Nielsen Kragelund
Restaurateurhr.
Schlossstrasse Nr 14, Kiel

Kragelund har været tildeelt 8. Regiments 4. Kompagni som Marketender i Felttoget 1864.Hvorvidt han som Marketender er berettiget til at erholde Erindringsmedaillen kan Bataillonen ikke afgjøre. Han var anerkjendt som en flink og modig Marketender under Dyppels Beleiring af hele 8. Regiment.
Berettiget
I
Dine bemærkninger til ansøgningen