Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peder Pedersen Balun Klinge
Tjeneste
Rang Korporal/Spillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 9. Linjeinfanteribataljon
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Gr. Rabenstrasse 52, Ottensen ved Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848-50
Sagsbehandlers underskrift Blom
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift
9. Linie Infanterie Bataillon
Foreviseren heraf
Peder Pedersen Balun Klinge født i Viborg Kjøbstad den 15de April 1834 59½ danske Tommer høi, middelmandig af Bygning, sort af Haar og blaa af Øine, har staaet i kongelig Dansk Militairtjeneste siden den 3. October 1849 og tjent i følgende Grader:
Spillemand fra 3. October 1849 til 31 Martz 1852, Perfor fra 1. April 1852 til 1 December 1853 Corporal fra 1 Januar 1854 til 2. October 1857. Da han nu har udtjent den af ham paa 8 Aar paatagne Kapitulationstid og ikke længere ønsker at forblive, meddeles ham dette Afskedsbeviis.
forhold i Tjenesten: Godt
Opførsel udenfor Tjenesten: God
Deeltaget i følgende Slag og større fægtninger:
Slaget ved Idstedt

Decorationer og Hæderstegn: Ingen

Afskedsbeviis for
Corporal P.P.B. Klinge
Altona den 3 October 1857
A.v. Krieger
Commandeur for 9. Linie Infanterie Bataillon/
A. v. Sperling Kommandeur for 3. Kompagni

für die Origtigheit der Abschrift des P?

Ottensen den 29 März 1876.
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3