Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Adolph Bøge
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 25 Juli 1854
Rang Overspillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 19. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Holstenstrasse Nr 40, Altona
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Musiker
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1864 ved 19. Batl.
Sagsbehandlers underskrift de Fine Licht
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertegnede Carl Adolph Bøge som har deltaget i Felttoget 1864 ved 19de Batallion 1ste Kompagni som Ocerspillemand bemyndiger herved Herr Kontrolør L. Dahms i Kjøbenhavn paa mine Vegne at modtage den for Krigsaaret 1864 mig tildelte "Erindringsmedaille".

Altona den 28de April 1877
Carl Bøge
Musikus
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2