Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Ludvig Michael Peter Herslet Classen Lange
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Officersapirant
Afdeling (f.eks Regiment) 17. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Genf, Geneve
Evt. land Schweiz
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Beissenherz
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Genf den 28de Mars 1876

Til Krigsministeriet.

Forespørgsel fra L. Classen Lange, Officersaspirant ved 17de Reg 3 Komp under Feltoget 1864 angaaende Erindringsmedaillen om Felttogene 1848-50 og 1864.

Undertegnede, Ludvig Michael Peter Herslet Classen Lange, der som Officersaspirant ved 17de Regiments 3die Kompagni har deltaget i Felttoget 1864, tillader sig hermed at forespørge, om denne Skrivelse er tilstrækkelig for at erholde den Erindringsmedaille, som H.M. Kongen har ladet præge til Minde om Felttogene 1848-50 og 1864. Hvis andre Skridt ere at foretage udbeder undertegnede sig om nærmere Oplysninger fra det høie Ministerium.
Underdanigst
L. Classen Lange
Adr. Herr Theodor Green 3 Kongens
Nytorv Kjøbenhavn

Va com legalisation de  la xx de Monsieur Classen Lange á Geneve le 23 Mars 1876 par non
Galiffe
Consul de Danimarca pour la Confederation Suisse

Berettiget
Beissenherz


Dine bemærkninger til ansøgningen