Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Peter Christiansen
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Linje/lette Bataljon
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til fra 25de Mai 1848 - 7de Februar 1851
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 258
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Maskinmester
Nuværende bopæl 1. Erikstrasse, St. Pauli, Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stricker
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen gjerne vilde have en af de Æresmedaille fra Krigen 1848.49.50 og da jeg fra den danske Consul her er blevet henvist til Dem som den der netop vilde bevise mig den Tjeneste at unde mig Omtalte Æresmedaille. Alle Omkostninger som er forbunden dermed skal jeg strax med Omgaaende Post tilsende Dem.
Mine Papire Forstærkningspas og Permisionspas er af den danske Generalconsul her i 1876 indsendt til Krigsministerium.
Jeg har været paa Session i Maribo 1847 med høi Nummer trak jeg mig fri men i 48 den 25de Mai blev jeg indkalt til 1ste Øerne Rekrut og da jeg havde lært blev jeg ansat ved 1ste Liniebataillon som i 49 blev omdannet til 1ste Lette Bataillon og i 1851 7. Februar blev jeg hjempermiteret.

Idet jeg haaber, at De vil bevise mig den Tjeneste at tilsende mig omtalte Æresmedaille da det dog vilde være mig en kjær Erindring.

Med megen Agtelse
ærbødigst
P. Christiansen
Maskinmester
1ste Erikstrasse Nr 56, 2. Sal
St. Pauli

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 5