Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Peter Christiansen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til fra 25 Mai 1848 - 7de Februar 1851
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Lette Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 258
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Maskinmester
Nuværende bopæl 1. Erichsstrasse Nr 56, 2. Sal, St. Pauli, Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stricker
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamburg, 4 Juni 1877.

Til det høie Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede tillader sig hermed allerunderdanigst at tilskrive det høie Krigsministerium følgende.

Jeg har været med i Krigen 1848.49.50 og da jeg har hørt at der er uddelt Æresmedailler derfor, tillader jeg mig herved at ansøge
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 5