Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Christiansen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til fra 25de Mai 1848 - 7de Februar 1851
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Lette Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 258
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl 1. Erichsstrasse Nr 56, 2. Sal, St. Pauli, Hamburg
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Maskinmester
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stricker
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Kongelig Dansk General Consulat.

Hamburg den 8 Mai 1876.

Ifølge Opfordring fra den for Tiden paa St. Pauli,1ste Erichstrasse 56 II Sal boende Faste Værnepligtige af Maribo Amts 44 Lægd 103 Peter Christiansen (Stokkemark) som ved Producering af tvende Attester iafg. fra ? og Conpagni Commandeur Osvald Meyer dat. Kjøbenhavn den 7. Februar 1851. og fra 3die Udskrivningsdistrict dat. Korsør den 4. Marts 1861 har godtgjort at have tjent fra den 25 Mai 1848 til 7. Februar 1851 ved 1ste Lette Bataillons 4de Compagni Nr 258, tillader Generalconsulatet sig herved at give det Høie Ministerium Underretning om, at ovennævnte Værnepligtige nærer det Ønske at komme i Betragtning ved Uddelingen af de for Deeltagere i de Dansk-Tydske Krige prægede Medailler.
For Generalconsulen
W. Alsin

Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn

Berettiget
Stricker


Dine bemærkninger til ansøgningen side 5 af 5