Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Peter Christiansen
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Linje/lette bataljon
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 258
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 25 Mai 1848 - 7de Februar 1851
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl 1ste Erichsstrasse Nr 56, 2. Sal. St. Pauli Hamborg
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Maskinmester
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Stricker
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen om en af de Æresmedailler.

Jeg er født paa Laaland og var paa Session paa Laaland, hvor jeg blev udskreven og kom til 1ste Liniebattaillon, 4de Comp. Nr 258, som i 48 blev omdannet til 1ste Lette bataillon.
Mine Papirer er forige Aar indsendt til Kjøbenhavnaf den danske Generalconsul hersters.
Jeg vil saa gjerne betale alle dermed forbundne Omkostninger.
Med megen Høiagtelse
Allerunderdanigst
P. Christiansen

Adr. P. Christiansen
1ste Erickstrasse Nr 56., 2. Etage
St. Pauli
Hamburg
25.06. 1877

Berettiget, men der er tidligere under 7/8 1876 Nr 9,b indsendt paategnet Andragende fra Vedkommende.
Stricker
Dine bemærkninger til ansøgningen side 4 af 5