Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Harald Johan Emil Culensel
Født (dato) 1844-01-11
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 23de Marts 1864 til 1ste Juni 1865
Afdeling (f.eks Regiment) Korpsintendantur
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Corpstarsse 14, 1. SalHannover
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Komptoirist
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hannover den 12te Juni 1876

Til det Kongelige danske Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Undertegnede Komptoirist Harald Johan Emil Culensel, født i Kjøbenhavn den 11te Janr. 1844 - har som det af hoslagte bilage fremgaar gjort Tjenester ved den active Armees Korpsintendantur fra den 23de Marts 1864 til 1ste Juni 1865.
I den Anledning tillader jeg mig herved at ansøge det høie Ministerium om at den Erindringsmedaille som Hans Majestæt Kongen har stiftet for deltagere i de sidste Felttog, maa blive mig forundt. 
Underdanigst
H. Culensel
Corpstrasse Nr. 14, 1. Sal

Funden v. Corpsintendanturen
fra den 27/3-21/5 64
B
1864 Berettiget
Nielsen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2