Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Harald Johan Emil Culensel
Født (dato) 1844-01-11
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Korpsintendantur
Tjenestegørende fra -til 23de Marts 1864 til 1ste Juni 1865
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Corpstrasse 14, 1. Sal, Hannover
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Komptoirist
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertegnede Komptoirist Harald Johan Emil Culensel, der for Tiden hat Ophold i Hannover - Corpstrasse 14 1ste Sal. - bemyndiger herved Hr Partikulier Eduard Cristensen boende paa Fælledvejen Nr 13, 2. Sal, Kkøbenhavn, til at modtage Erindringsmedaillen for mig og de med min Ansøgning af 12te Juni 1876 fulgte originale Vidnesbyrd tilbage.
Hannover den 4de Janr. 1877
H. Culensel

Til det Kgl. danske Krigsministerium.

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2