Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms
Født (dato) 1834-02-27
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 20de Juli 1860-10de Februar 1865
Rang Trompeter
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Eskadron
Tjenestenummer Nr 14 (Nr 15)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Altona
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Musiker
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Trepka
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Altona den 19de Mai 1876.

Til det høie Krigsministerium

Afskediget Trompeter ved 2det Dragoner Regiment, 1ste Eskadron Nr 14 (Nr 15) Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms, ansøger herved underdanigst det høie Krigsministerium om at erholde tildelt den for Krigsaaret 1864 stiftede Erindringsmedaille.

Undertegnede Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms født den 27de Februar 1834 i Rendsburg, indtraadte som Trompeter ved 2det Dragon-Regiments 1ste Eskadron den 20de Juli 1860 og deltog med samme ved Tilbagetoget i Jylland i Krigsaaret 1864.
Ved Armereduktionen meddeltes mig Afsked fra Krigstjenesten den 10de Februar 1865.
Da det vil være mig kjært at erholde den ved Allerhøieste Kongelige Resolution stiftede Erindringsmedaille for Krigsaaret 1864, tillader jeg mig herved underdanigst at ansøge om samme.
Underdanigst
Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms
xxxx

Berettiget
Trepka


Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2