Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms
Født (dato) 1834-02-27
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra 30de Juli 1860 til 10de Februar 1865
Rang Trompeter
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Eskadron
Tjenestenummer Nr 15
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Musiker
Nuværende bopæl Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Trepka
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertegnede Hans Friedrich Detlef Theodor Dahms, som har deltaget i Felttoget 1864 ved 2det Dragoners Regiments 1ste Eskadron som Trompeter under Nr 14 bemyndiger herved Herr Kontrolør L. Dahms i Kjøbenhavn paa mine Vegne at modtage den for Krigsaaret 1864 mig tildelte Erindringsmedaille.
Altona den 5te Marts 1877.
F. Dahms
Musiker
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2