Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Lars Peter Dyhr
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 8. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Tjenestenummer Nr 480
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Købmand
Nuværende bopæl Stettin
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Bramhelft
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Hans Excellence Krigsministeren.
Høivelbaarne Herr Minister.
Da det er bleven mig bekjendt, at Hs Majestæt allernaadigst har befalet, at uddele ErindringsMedalier til dem der har deltaget i Forsvaret for Konge og Fødelnad 1848-49-50 og 1864, vover jeg allerunderdanigst at melde mig som Soldat fra 1864 , dengang 8te Regiment, 1ste Comp. som vedlagte Atest fra Comp. udviser.
Som nogle Dansk født her i Stettin  der har deeltaget i Forsvaret 1864 vil en saadanne Erindring være mig kjært, og saavidt mig bekjendt er jeg indstillet med flere til denne dengang omtalte Tapperheds Medalion skal imidlertid Medalien kunne være at uddele til dem der boer i Danmark, bedes Deres Exel. naadigt lade mig indlagte Atest tilbagesende.
Mit Ophold her er siden 1865, og siden 1868 selvstændig Etableret og Nationaliseret. 35 Aar gammel.
Allerunderdanigst
L.P. Dühr
Kjøbmand
Stettin d. 28 Marz 1876.

Berettiget
Bramhelft
Sl
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2