Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Lars Peter Dyhr
Tjeneste
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 8. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer Nr 480
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Købmand
Nuværende bopæl Stettin
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget for 1864
Sagsbehandlers underskrift Bramhelft
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hans Excellence Krigsministeren.
Høitærede Herr Minister.

For omtrent ca  4. Maaneder tillod jeg mig allerunderdanigst at henvende mig til Deres Excellence angaaende Medalien for 1864, sendte tillige en Anbefaling fra mit Regiment 8te , 1ste Compagni, at jeg ikke var straffet, tillod mig at bemærke saavidt mig bekjendt indstillet til den dengang omtalte Tapperheds Medalie.
Har nu fra min Familie i Jylland modtaget Efterretning Medalierer Uddelt til Vores Befalingsmand og de i Udlandet boende Danske skal igjennem en i Kjøbenhavn bosat med en lignende Skrivelse som den her er indsendt for at melde sig, lade Medalien afhendte, som dengang i min Underdanigste Skrivelse, bemærket er jeg bosat her siden 1865 og siden 1869 her i Preussen Naturaliseret, har ingen Bekjendtskaber i Kjøbenhavn, vover derfor Underdanigst at henvende mig til Deres Excellence, med Bøn Deres Excellence naadigt vil lade Medaillen blive mig tilsendt eller saafremt min Personlige Nærværelse saasom Efterretning
bedes Excellence naadigt undskylde Skrivelsen.
Aller Underdanigst
L.P. Dyhr
Kjøbmand

Stettin d. 23 Januar 1877.

Menig af 8. Regiment 1. Compagni Nr 480 Lars Peter Dyhr er berettiget til Erindringsmedaillen for 1864
BramhelftDine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2