Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Carl Johann Heinrich Friedrich Deisting
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Secondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 22. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Sambor øst Galicien
Evt. land Spanien
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til det høie Kong. danske Krigsministeriet.

Undertegnede som har medgjort Feldttoget i Aaret 1864 i 22de kong danske Infanteri Regiment og senere tog sin Afsked som (Second Lieutenant) tillader sig at bede underdanigst om Tilsendelse af det ham dermed vedkommende Krigsmedaille.
underdanigst
Carl Johann Deisting

Sambor øst Galicien 25de Marts 1878.
Dine bemærkninger til ansøgningen