Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Christian Ebeling
Født (dato) 28-07-1841
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Skriver
Afdeling (f.eks Regiment) Ingeniørkommandoen og 2. Trainkuskedepot
Tjenestegørende fra -til 16. Januar 1864 til 29 Januar 1865
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Weidenalle 50, Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Undertegnede befuldmægtiger herved
Herr I.A. Leng
til på mine Vegne at modtage
Erindrings Medallien 1864.

Christian Ebeling
forhv: Militair Arbeider
2. Trainkudskedepot i Nyborg

Hamborg den 1 Febr 1877
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3