Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn C Ebeling
Født (dato) 28-07-1841
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 16 Januar 1864 til 29. Januar 1865
Rang Skriver
Afdeling (f.eks Regiment) Ingeniørkommandoen og 2. Trainkuskedepot i Fredericia
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Efter Afregningsbog Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet i Kjøbenhavn.

Undertegnede der er dansk Undersaat, født i Fredericia den 28 Juli 1841 og opholder sig for Tiden i Hamborg, ansøger herved underdanigst det høie Krigsministerium om at blive tilstaaet Erindringsmedaillen fra Krigen i 1864 og støtter sin formentlige berettigelse dertil paa følgende Facta:
Den 16. Januar 1864 meldte jeg mig til Tjeneste ved det daværende 2det Trainkudskedepot i Fredericia, blev derfra afgivet til Tjeneste ved Fredericia Fortification og forrettede under Fægtningens beleiring Tjeneste som Skriver paa et af Ingeniørkommandoens Districtscontoirer under Contorchef Capitain P.Ravn. Efter Fæstningens Rømning aventonnerede jeg i Odense under-


Mødt den 15/1 64 ved 2. Trainkudskedepot i Fredericia og afgivet til Lieutenant Kofod ved Fortificationen.
Berettigelsen maa godtgjøres af denne Institution.
Larsen

Efter Afregningsbog
Berettiget
Nielsen
 

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3