Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Ebeling
Født (dato) 1841-07-28
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 16 Januar 1864 til 29 Januar 1865
Rang Skriver
Afdeling (f.eks Regiment) Ingeniørkommandoen og 2. Trainkuskedepot
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Weidenallee 50, Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Befaling af Hr Oberst Meyer, som Skriver ved Ingenieurcommandoen i 2det Generalkommandodistrikt indtil jeg atter blev afgivet til 2det Trainkudskedepot for at hjempermiteres, hvilket skete den 29 Januar 1865.
Da jeg saaledes formener mig berettiget til at ansøge det høie Krigsministerium om nævnte Erindringsmedaille saa vover jeg underdanigst at vedlægge som Legitimation min Afregningsbog og forventer i sin Tid at faa mit Ønske opfyldt.
Hamborg den 26de September 1876.
Underdanigst
Christian Ebeling
Adresse Chr. Hansen, Hamborg
Weidenallee 50

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3