Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Wilhelm Meiners-Eggers
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 11. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Pinneberg i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet.
Ifølge Bekjendtgørelse fra Krigsministeriet af den 1ste Februar 1876 ansøger jeg det høie Ministerium Underdanigst om at blive benaadet med Medaillen for Deeltagelse i Krigen for Fædrelandet i Aaret 1864.
Jeg var i dameldte Krigsaar ansat som Secondlieutenant ved 11te Inf. Regiments 1ste Compagni og deeltog med samme i Kampen ved Overselk og Bustrup den 3die Februar s.A, hvilket bevidnes ved medfølgende Skrivelse, der i sin Tid efter Opfordring blev tilstillet mig af Bataillonen og som ønskes tilbagesendt med Besvarelse af denne Ansøgning.
Pinneberg i Holsteen den 22de Februar 1876.
Underdanigst
Wilhelm Meiners-Eggers
afskediget Premierlieutenant

Berettiget 1864
E. Holmer
Dine bemærkninger til ansøgningen