Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Michael Valdemar v. Essen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra December 1863 til Efteraaret 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 20. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr 253
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Caspar Schøller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Herr Theodor Green, Kjøbenhavn anmodes om at modtage i Krigsministeriet den mig tilkommende Erindringsmedaille for min Deeltagelse i Felttoget 1864 ved 20. Infanteri Regiment 3. Comp.
Hamburg d. 3. Januar 1877.
Michael Valdemar v. Essen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2