Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Michael Valdemar v. Essen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra December 1863 til Efteraaret 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 20. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 253
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Caspar Schøller
Bemærkninger
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2
Yderlig tekst i ansøgningen Hamburgden 4de Februar 1876.

I Anledning af Bekjendtgjørelse af 1ste ds., tillader jeg mig at ansøge om Tilsendelse af en Erindrings Medaille.
Efter i Aarene 1862 og 1863 at have aftjent min Værnepligt og været indkaldt til Bataillonen blev jeg atter indkaldt i December Maaned 1863og gjorde Tjenesteved 20de Infanterie Regiment. 3die Comp Nr 253 indtil den alm. Permittering af Aargangen 1862 fandt Sted fra Roskilde i Efteraaret 1864.
Jer er bosat her i Hamburg, men er dansk Undersaat og hjemmehørende i Horsens.
Ærbødigst
Michael Valdemar v. Essen
Dannebrogsmand

Til Krigsministeriet, Kiøbenhavn

Berettiget
Caspar Schøller