Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Christian Ehlers
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 14. Juni 1860 til 7. August 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Livgarden til Fods
Kompagni, eskadron mv. 2. Kompagni
Tjenestenummer Nr 110
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Loheneislerstrasse Nr 8, 3. sal, Altona
Evt. land Tyskland
Nuværende stilling Politisergeant
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Baller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Altona den 29ten Märtz 1879.

Ganz geforsame Bitte um Verlaihung der Kriegsmedaille pra 1863/64

An das Königliche dänische Kriegsministarium zu Kopenhagen.

Ein hohes Königliches Kriegsministerium bittet der ganz gehorsamst Untergeschneter, noch nachträglich um Verleihung der von Hr Majestät den Könige Allerhöisr gestiftate Kriegsmedaille pro 1863/64, nebst Verlechungsurkunde.
Derselbe diente von 14ten Juni 1860 bis 7ten August 1864 bei der Königlichen Leibgarde zu Fuss, 2te Compagnie und hatte die Nr 110.
Da ein im Jahre 1877 von Unterzeichneten von Norburg aus derselbe Sache betroffend gerichteted Jehnach bis Dato unbericksichtigt
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3