Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Emil Fryd
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Officersaspirant
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 5. Eskadron
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Købmand
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Freisleben
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamborg den 22 Februar 187

Til Krigsministerriet i Kjøbenhavn.

Undertegnede gjorde Tjeneste i Aaret 1864 som Officersaspirant ved 4de Dragonregiment, 5 Esc, og tillader sig herved at ansøge det høie Krigsministerium om tilsendelse af en Erindringsmedaille
Ærbødigst
Emil Fryd Kjøbmand
i Firma W. Kietz & Fryd
i Hamborg

Berettiget
Freisleben

Udl. til Ritm. Jørgensen


Dine bemærkninger til ansøgningen