Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Johan Friderich Heinrich Feddern
Født (dato) 1832-01-04
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 14 Juni 1862 til 16. November 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Livgaden til Fods
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr 234
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Lübeck
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Baller
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet.

Undertegnede tillader sig herved at ansøge om at erholde  Erindringsmedaillien udleveret:
Mit fulde Navn er Johan Friderich Heinrich Feddern født den 4 Januar 1832 i Seebenbaumen (Steinhovet) i Lauenburg 25 Læg Nr 35. Indtraadte den 14 Juni 1862 ved den Kongelige Livgarde til Fods ved 3die Comp., Nr 234.Permitteret den 16de November 1864.
I Aaret 1865 tjente jeg atter 8 Maaneder ved samme Comp. Nr 140 og blev permiteret den 17 November 1865 Fra den 8de Martz 1866 til den 1ste April 1871 tjente jeg som Gendarm.
Den 14de Juni 1853 traadte jeg i Tjeneste ved 14 lette Infanteri Batalion, 4 Comp Nr 105 og blev permiteret den 23 September 1854.
Da jeg har fast Bopæl i Udlandet , bemyndiger jeg herved min Broder pensioneret Segeant H. Feddern til at handle paa mine Vegne i denne Sag, først til for mig at modtage Medailien saafremt den maatte blive mig tildelt.
Med Høiagte
Ærbødigst
J.F.H. Feddern
Lübeck den 25 Martz 1877.

Christianshavns Torv Nr 2, 2den Sal
H. Fedderh.

Berettiget
Baller

Ikke berettiget ved 14 Bataillon, formentlig ved Livgarden
Wedelfeldt
Dine bemærkninger til ansøgningen