Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn S. Emil Filstrup
Født (dato) 1839-07-14
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Ambulancesoldat
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Divisions Sundhedstropper
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Lübeck
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Berlin d. 30 Marts 1877.

Undertegnede S. Emil Filstrup tillader sig herved underdanigst at ansøge det høie Krigsministerium om at et Exemplar af den Krigsmedaille, som uddeles til Deeltagerne i Krigene 1848-50 og 1864 maa blive mig tildeelt.
Grunden til at denne Ansøgning fremkommer efter at Fristen for Ansøgningers Indlevering er udløben, er st jeg der har opholdt mig flere Aar i Tydskland, har været uvidende om, at en Krigsmedaille vilde komme til Uddeling.
Jeg er født i Kolding d. 14 Juli  1839 og deeltog i Krigen i 1864 som Ambulancesoldat ved 2den Divisions Sundhedstropper, i hvilken egenskab jeg forfremmedes Undercorporal endvidere tjenstgjørende ved Commandeuren for Sundhedstropperne daværende Capitain A.C. v. Hallas avancerede jeg til Sergeant og var senere ansat som Skriver ved Armeens Corps Intendantur. Jeg undlader ikke at vedføie Originalen af nogle Skrivelser, der angaar min militaire Løbebane.
Dersom denne Ansøgning maatte blive bevilget anmøder jeg underdanigst
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2