Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn S. Emil Filstrup
Født (dato) 1839-07-14
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Ambulancesoldat
Afdeling (f.eks Regiment) 2. Divisions Sundhedstropper
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Lübeck
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen om. at Medaillen maa blive udleveret til min Broder Fuldmægtig H. Filstrup, boende i Kjøbenhavn, Læssøgade Nr 3, som derom vil henvende sig i Ministeriet.
Underdanigst
S.Emil Filstrup

Paa Opfordring skal jeg erklære at det er mig bekjendt, at Her S.E. Filstrup har opholdt sig flere Aar i Tydskland.
Kjøbenhavn den 15de April 1877.
Skeel
Kapt. i 4de Bataillon
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2