Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Enevold Hansen
Født (dato) 1836-07-05
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Rang Menig
Tjenestenummer Nr 372? (392)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Postsecretair
Nuværende bopæl Stralsund
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Fogh
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Stralsund den 20. Februar 1876.

Til det Høie kongelige Krigsministerium.

Undertegnede, der nu boer i Stralsund, har under Krigen 1864 tjent i den danske Hær. Jeg stod ved 10. Infanteriregiment, 6. Compagni, (Nummeret er jeg ikke istand til at huske (Nr 372?) og Militærpapirer har jeg ikke fra den Tid). Jeg er født i Haderslev den 5 Juli 1836, har lært i Kjøbenhavn i Sommeren 1863 ved den extraordinaire Skole, der dengang oprettedes for de høie Numre. Fra December 1863 til Indtagelsen af Als, hvor jeg blev tagen tilfange, har jeg tjent ved ovennævnte Regiment.
I henhold hertil tillader Undertegnede sig underdanigst at ansøge det høie Kongelige Krigsministerium om en Krigsmedaille.

Enevold Hansen
Postsecretair.

Ifølge Brev til Juhl:
Saaret paa Dyppel og henligget paa Lazarettet pa Frederiksborg Slot. Derefter fanget paa Als d. 29/6 64. Hans Capit. opgives at have været: Thiesen (Thesen)

Er funden blandt hjemvendte Krigsfanger.

Kan efter de foreliggende oplysninger ikke findes.
Fogh

I de af Krigsministeriet udarbeidede og af Afdelingerne reviderede Tabsfortegnelser for Krigen i 1864 er Menig Nr 392 af 10de Regiments 6te Comp. opført som saaret d. 13/4 64 og Enevold Hansen fangen d. 27/6 64 med Bemærkning om, at han formentlig er hjempermitteret af Tjenesten.

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 4