Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Enevold Hansen
Født (dato) 1836-07-05
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Regiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Tjenestenummer Nr. 372? (392)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Postsekretær
Nuværende bopæl Stralsund
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Fogh
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Stralsund d. 22 Marts 78

Høitærede Hr Inspectør
Undskyld at jeg henvender mig til Dem i mit Erindringsmedaille-Anliggende. Jeg har i sin Tid direkte herfra indsendt min Ansøgning om Medaillen til Krigsministeriet og senere sendt en Fuldmagt, lydende paa dem, til Hr H. Lorentsen paa Dannevirkes Kontor, som har lovet at tilsende dem samme. Jeg har givet mig god Tid med at lure paa Medaillen, men nu er jeg bange for, at den helt udebliver og derfor har jeg taget mig den Frihed at bede dem, Hr Inspektør, om De ikke snart giver mig lidt Oplysning om mit Anliggende. Der er maaske en Feil ved min Ansøgning og ved min Fuldmagt, idet mit Nummer ikke er angivet, min Afregningsbog har jeg ikke mere og det er mig umuligt at erindre det. Jeg tror, at det var 372, men jeg ved det ikke bestemt og derfor har jeg slet intet angivet. Men mit Navn maa dog være til at kende, skulde jeg tro. Jeg stod ved 10. Regiment, 6. Komp. blev saaret ved Dybbel, laa paa Frederiksborg Slot, medens Hjort Lorensen var Forvalter der, boede som Reconvalessent en Tidlang hos en Fru Reiersen i  Frederiks-
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 4