Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Enevold Hansen
Født (dato) 1836-07-05
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Menig
Afdeling (f.eks Regiment) 10. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 6. Kompagni
Tjenestenummer Nr 372? (392)
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Postsekretær
Nuværende bopæl Stralsund
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Fogh
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen borg Alle, var igjen med paa Als og blev der taget tilfange, Kaptain von Thiesen, min Kommandersergeant Ferslev, saa jeg efter disse data egentlig har Viden nok, hvis dette forlanges da de, bistaaet Hr Inspectør, har havt den Godhed at beskjæftige dem meget med disse Medailler, kunde de saa ikke give mig lidt Oplysning om, hvorledes jeg har at forholde mig, og hvad der maatte forlanges for at jeg kan erholde min Medaille. Forud takkende dem tegner jeg mig.

Ærbødigst
E. Hansen
Postsekretair.
Dine bemærkninger til ansøgningen side 4 af 4