Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Mathias Wilhelm Hansen
Født (dato) 24-05-1836
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til Efteraaret 1863 til Efteraaret 1864
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) 5. Regiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Hjulmand og Fabriksarbejder
Nuværende bopæl Waldstrasse Nr 47, Leipzig, Kongeriget Sachsen
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Herved befuldmægtiges Underskriveren Hr
Sidenius af Kjøbenhavn til paa mine Vegne at modtage det mig allerunderdanigst tildeelte Erindringstegn for deeltagelse i Aar 1864.
M.W.Hansen

Leipzig d. 23 Februar 1877
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2