Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Jes Jessen, Jens Kragelund, Heinrich Jørgen ?
Tjeneste
Civilstatus og Bopæl
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet.

De Undertegnede, der paa det høie Ministeriums Bekjendtgjørelse af 1. Feb 1876 have indgivet allerunderdanigst begjæring om at erholde Erindrings-Medaillen for Felttoget 1864, vove underdanigst anmode om at erholde Medaillen tilsendt hertil (event. igjennem Overpræsidiet for Slesvig-Holsteen eller den øverste Politimyndighed her paa Stedet), da ingen af de Medundertegnede have Familie eller Slægtninge i Danmark, Hvem de da kunne overdrage Modtagelsen af Hæderstegnet.
Ovenstaaende underdanige Bøn er begrundet i en i et af de herværende Blade aftrykt Artikel, hvori ere udtalt, at de Vedkommende, der ønske og formener at have Krav paa at erholde Medaillen, og som opholde sig i Udlandet, have at overgive Modtagelsen til een i Damark bosiddende Mand.
Kiel, d. 24/1 77.
I dybeste Underdanighed
Jes Jessen. Maskinmester
Jens Kragelund Gjæstgiver
Heinrich Jørgen ?
Dine bemærkninger til ansøgningen