Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johann Martin Jacobs
Født (dato) 1829-08-11
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 17. Infanteriregiment
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til Hele Krigen
Rang Sergent/Overspillemand
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Ottensen i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Beissenherz
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift
17de Infanteris Regiment.
Foreviseren heraf
Johann Martin Jacobs født i Wölversböll den 11 August 1829 67½ danske Tommer høi middel af Bygning mørk af Haar og brun af Øine, har staaet i Kongelig dansk Militairtjeneste siden den 1. April 1852 og tjent i følgende Grader:
Overspillemand 1 April 1852 xxxxx som Sergeant den 3die October 1860.
Da han nu ifølge eget Ønske afgaar fra Regimentet meddeles ham dette Afskedsbeviis.
Forhold i Tjenesten: Meget god
Opførsel udenfor Tjenesten: Ligeledes 
Deeltaget i følgende Slag og større Fægtninger:
I Dybbøls Forsvar og Slaget ved Dybbøl den 18de April 1864.
Decorationer og Hæderstegn: Hæderstegn for 8 Aars Tjeneste den 30 April 1860.
Kjøbenhavn den 24 Decbr. 1864
(L.S.)

Lund, Commandeur for 17. Inf. Regt.
Freisleben, Commandeur for 2det Compagni

Afskedsbeviis for
Overspillemand J.M. Jacobs

Das nogschende Abschrift mit den Original wörtlich übereinstimmt bescheinigt
Ottensen den 19. Marz 1877
?
Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 4