Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Johann Martin Jacobs
Født (dato) 1829-08-11
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til Hele Krigen
Rang Sergent/Overspillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 17. Infanteriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Ottensen i Holsten
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Beissenherz
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Fuldmagt for
Herr Johannes Dreessen Musiker i Kjøbenhavn, tildbodveien Nr 10, 1.

Jeg Undertegnede giver hermed Herr Johannes Dreesen fuldmagt, at modtage den for mig, forhenværende Sergeant og Overspillemand af det 17de Infanteri Regiment bestemte Erindringsmedaille for Krigsaaret 1864, som jeg bevidner med


Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 4