Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Niels Jensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra December 1863 til December 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Eskadron
Tjenestenummer Nr 26
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Freisleben
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Kongelig Dansk General Consulat

Hamborg den 17 Mai 1876.

Ifølge Anmodning fra Niels Jensen (Rye) af Holbecks Amt, der foruden sin øvrige Tjenestetid har tjent i Krigsaaret fra November 1863 til 14. December 1864 ved 4. Dragonregiments 4 Eskadron Nr 26 og som ifølge produceret Indtegningsbevis fra 1ste Udskrivningsdistrict dat. d. 6. Decbr. 1864 er indtegnet under Litr. O Nr 3725 i Hovedstadens Lægdsrulle, tillader Generalconsulatet sig herved at give det høie Ministerium Underretning om at Ovennævnte ønsker at komme i Betragtning ved den paatænkte Uddeling af Medaillen for Deeltagere i de Dansk-Tydske Krige.
Niels Jensens Adresse er Kielerstrasse Nr 36, St. Pauli, Hamborg, hos fru Kohlmannn.

For Generalconsulen
W. Alsiner

Berettiget
Freisleben

Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3