Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Niels Jensen (Rye)
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra December 1863 til 14. December 1864
Afdeling (f.eks Regiment) 4. Dragonregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Eskadron
Tjenestenummer Nr 26
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Freisleben
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamburg, d. 17/4 77

Høitærede Hrr

Undertegnede som har tjent i 4de Dragonregiments 4de Eskadron Nr 26, Niels Jensen Rye/ siden 1861 og har deeltaget i Felttoget 1864, haver igjennem det danske General Consulat, gjort Ansøgning til Krigs-Ministerium formeddelst Krigs-Meddalien for 1864, beder jeg dem Godhedsfuld at tilsende mig den.
med Høiagtelse
Niels Jensen
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3