Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Adolph Johannsen
Tjeneste
Afdeling (f.eks Regiment) 6. Infanteriregiment
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Løjtnant
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Prüm, Regeringsbezirk Trier, Preussen
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen I henhold til mit underdanigste Andragende af 11te Februar f.a. bemyndiger jeg herved Herr Boghandler Tryde i Kjøbenhavn til paa mine Vegne at modtage Erindrings-Medaillen for Krigen 1864, saavelsom Besiddelses-Dokumentet, som han dernæst vil udlevere til mig.
Prüm (Regjerungsbezirk Trier) er Preussen,
den 10de Januar 1877.
P.A. Johannsen
forhen Lieutenant i 6te Infanteri Regiment
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2