Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Andreas Peter Jørgensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 1847-1860
Rang Spillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Linjeinfanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Königstrasse Nr 9, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift J. Schroll
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Andreas Peter Jørgensen, forhenværende Sergent i 3. Linie Inf. Bataillon bemyndiger herved Hr Sergent Frederiksen af 3. Bataillon til paa mine Vegne at modtage den mig tilkommende Erindringsmedaille for Deeltagelse i Krigen 1848-50.

Altona den 23. Marts 1877.
A.P. Jørgensen
forhenværende Sregent
i 3. Linie Inf. Bataillon
Königstrasse Nr 9, Altona
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2