Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Friedrich Christian Buchwaldt
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Afdeling (f.eks Regiment) Gardehusarregimentet
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Ritmester
Nuværende bopæl Louisenlund ved Slesvig
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen (Ritmester) Friederich Otto Christian Buchwaldt som ved Gardehusar-Regimentet har deeltaget i Krigen 1864 ansøger om, at tildeeles Erindringsmedaillen for deeltagelse i denne.
Louisenlund ved Slesvig 11/7 78
F. Buchwaldt
Ritmester

Dine bemærkninger til ansøgningen