Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Fritz v. Averhoff
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Premierlieutenant
Afdeling (f.eks Regiment) 22. Infanteriregiment, 1. Bataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl hos købmand Paul Anger, Strohhaus Nr. 69, St. Georg, Hamborg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1864
Sagsbehandlers underskrift Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Hamborg den 9de Februar 1876

Efter Krigsministeriets Opfordring tillader jeg mig underdanigst at ansøge om, at blive hædret med den af Hans Majestæt Kongen stiftede Medaille for Aaret 1864.
Jed har deeltaget i Krigen 1864 som Kompagnifører ved 22de Infanterie-Regiments 1ste Bataillon 1ste Kompagnie som Second- senere Premier.Lieutenant.
Mit Bopæl har jeg for Tiden i Hamborg, Forstad St. Georg, Strohhaus Nr. 69 hos Kjøbmand Paul Anger.

Underdanigst

Fritz v. Averhoff
Afskediget Premierlieutenant, Ridder af Dannebrog

Udleveret til Oberst Falkenskjold