Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Andresen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848
Rang Underdelingsfører
Afdeling (f.eks Regiment) Det beredne Jægerkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Forstmand
Nuværende bopæl Glashütte pr. Segeberg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift Åhman
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen for Nørre Jylland i Slagelse d. 8. October 1848, kan om fornødent da siden indsendes.
Idet jeg behageligen udbedes mig Deres ærede Gjenqittering i dette Anliggende benytter jeg Leiligheden til at bevidne Dem min udelte Høiagtelse.

Deres ærbødige
Christian Andresen
Kongl. Førster

Der findes intet Regnskab for det beredne Jægercorps i 1848. J

Paa en Liste af 31 Juli 1848 over 1ste Deling af de beredne Jægere fra Øerne findes opført som Underdelingsfører Andresen (Fornavn ikke angivet)
Åhman
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2