Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Andreas Peter Jørgensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til 20. Juni 1847 til 31. December 1860
Rang Spillemand
Afdeling (f.eks Regiment) 3. Linjeinfanteribataljon
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Königstrasse Nr 9, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Andreas Peter Jørgensen, 
forhenværende Sergent i
3. Linie Infanteri Bataillons 1 Compagni
Altona den 19de April 1876.

Undertegnede ansøger herved Krigsministeriet om at blive tildeelt den i henhold til Kundgjørelse for Hæren Nr 3/1876 indstiftede Erindringsmedaille for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet Aaret 1849-50.

Undertegnede ansøger herved Krogsministeriet om at blive tildeelt den i henhold til Kundgjørelse for Hæren Nr. 3/1876 indstiftede Erindringsmedaille for Deeltagelse i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1849 og 1850.
Jeg indtraadte i Hæren som Spillemand ved 3. Linie Inf. Bataillon den 20 Juni 1847, udnævntes til Overspillemand den 2. November 1851, den 2 December 1854 til Corporal og den 27 November 1854 til Sergent.
I Aaret 1848 var jeg commanderet som Spillemand til Tjeneste ved de i Kjøbenhavn etablerede Rekrutskoler.
I Aaret 1849 var jeg udcommanderet til Orlogs som Spillemand.
I Aaret 1850 deeltog jeg som Spillemand i Felttoget fra Bataillonens Udrykning i Mai Maaned og indtil Bataillonen i 1851 atter vendte tilbage til Kjøbenhavn.
Efter at have udtjent min Capitulation erholdt jeg efter eget Ønske hæderlig Afsked fra Krigstjenesten den 31. December 1860.
Fra den Tid jeg udtraadte af Krigstjenesten har jeg været bosiddende i Altona.
Andreas Peter Jørgensen.

Min Adresse er 
Königstrasse Nr 9, Altona

Berettiget
J. Schroll

Til Krigsministeriet
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2