Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Heinrich Johann Kühl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 2den November 1857 til 23 Marts 1866
Rang Trompeter
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Artilleriregiment
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Conradstrasse Hof 28, Huus 1, Altona
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift E. Schreiber
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til det høie Kongelige Krigsministerium i Kjøbenhavn.

Ansøgning af den forhenværende Trompeter H.I. Kühl af Artilleriet om Berettigelse af Hæderstegnet for Felttogen 1863-64. 
Hoslagt:
1) Afskeden
2) Vidnesbyrd, udstædtet af Hrr Capitain Lønborg.

Den ærbødigst Undertegnede tillader sig herved at ombede det høie Kongelige Krigsministerium om at bevillige ham Hæderstegnet for Feldtogen 1863 og 1864.
Ærbødigst Undertegnede har staaet som Trompeter i Kongelig Dansk Tjeneste fra den 2den November 1857 til den 23 Marts 1866 og har opført sig i denne Tid stedse
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2